Våra samankomster

Gudtjänst

Varje söndag kl. 11 firar vi gudstjänst tillsammans. Ett tillfälle då olika sorters människor i olika åldrar samlas för att möta Gud tillsammans och betjäna varandra med de gåvor vi fått.

Söndagsskolan

Söndagsskolan är öppen för barn i åldrarna 4-12 år. Vi arbetar med samma område genom alla åldrar utifrån åldersanpassat material. Efter att ha gått igenom hela söndags skolprogrammet har barnen gått igenom Bibelns undervisning inte mindre än tre gånger, fast på olika nivåer varje gång.

Cellgrupperna

Varje vecka (tisdag kväll kl.19.00) samlas församlingens medlemmar till gemenskap i hemmen. Vi har valt att kalla dessa grupper för cellgrupper eftersom det handlar om mindre grupper. Syftet med dessa är att människor ska ges tillfälle att få sina andliga och sociala behov mötta. Det vill säga bönegemenskap och/eller förbön för personliga ting, samt även ett tillfälle för gemenskap, undervisning och samtal kring Bibeln.

Varje cellgrupp har en cellgruppsledare vilken har en samordnande funktion. Denna har också en nära kontakt med pastorn i församlingen och är tänkt att fungera som en herdes förlängda arm när det gäller vården om fåren, som Bibeln så vackert uttrycker det.

Du som vill komma i kontakt med någon av dessa grupper kan ta kontakt med församlingsexpeditionen så lotsas du därifrån vidare till en cellgruppsledare.