Om församlingen

Församlingen grundades 1992 av pastor Sören Johansson och har idag en omfattande verksamhet med uttryck för ett betydande samhällsansvar. Församlingens verksamhetsomfattning har växt genom åren och idag finns vi representerade inom ett flertal målgruppsområden.

Hösten 1998 startade Stiftelsen Bollnäs BibelCenter den fristående F-9 skolan, Edenskolan. Skolan som  tidigare bedrivit sin verksamhet i anrika Rehngården, flyttade till Hamreskola höstterminen 2004.

Varje vecka hålls gudstjänst i församlingens lokal belägen i centrala Bollnäs. Varje vecka anordnas även hemgruppssamlingar kallade “cellgrupper”, dessa utgör ett tillfälle för människor att mötas för bön, gemenskap och undervisning.

 

Vårt uppdrag

Det uppdrag Gud gett oss handlar mycket om att utrusta och mätta hans folk med hans ord. Gud är intresserad av att hans barn förstår vilket liv han har skapat dem till, vilka gåvor han har gett dem samt vad han önskar att de ska utföra under sitt liv på jorden.

Jeremia 31:12-14 säger:
“De skall komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till HERRENS goda, till säd, vin och olja och till unga får och oxar. Deras själ skall vara som en vattenrik trädgård, och de skall inte sörja mer. Då skall unga kvinnor dansa och vara glada, unga och gamla skall fröjda sig tillsammans. Jag skall förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna skall jag mätta med utsökta rätter och mitt folk skall mättas av mitt goda, säger HERREN.”

Utifrån detta ord kan man sammanfatta församlingen Bollnäs BibelCenters arbete. Vi är kallade att utrusta, träna  och mätta hans folk med hans goda. Församlingen är ämnad att vara ett bibelcenter och därför ligger det även i församlingens vision att i framtiden starta en bibelskola.

Edenskolan startades 1998. Vi upplever oss kallade att vara pionjärer i ett land som historiskt sett sänt ut pionjärer och missionärer. Det reformatoriska och långsiktiga arbetet med att göra anspråk på den kommande generationen är troligen det viktigaste vi kommit att syssla med….

Mission

Som församling stödjer vi olika missionärer och missions-/pionjärarbeten i Sverige och utomlands – ekonomiskt, praktiskt och med bön. Vi prioriterar pionjärsatsningar och församlingsgrundande verksamhet.

Vi använder oss av många tillgängliga medel för att sprida evangeliet och undervisning från Guds ord till så många som möjligt i Bollnäs. Genom vårt mediaarbete producerar vi video- och audioinspelningar. Vi använder oss också av internet och elektroniska nyhetsbrev.

Att ha omsorg om lidande och behövande människor har alltid varit en del av den judisk-kristna traditionen. Genom att hjälpa andra människor reflekterar vi Guds kärlek och barmhärtighet och tar vårt ansvar för våra medmänniskor.

Trosrörelse

Trosrörelsen är en del av den karismatiskt kristna rörelsen och betonar därmed den Helige Andes aktivitet i nutiden. Trosrörelsen kombinerar detta med en evangelikal och bibeltrogen bibelsyn, en baptistisk dopsyn och ett bejakande av apostoliskt ledarskap.

Trosrörelsens församlingar, från norr till söder

 1. Piteå, Församlingen Livets Bröd
 2. Umeå Bibelcenter
 3. Örnsköldsvik, Svedjeholmskyrkan
 4. Österstund, Storsjökyrkan
 5. Sundsvall, Brokyrkan
 6. Gnarp, Nordanstigs kristna center
 7. Bollnäs bibelcenter
 8. Vikarbyn, Församlingen Nytt liv
 9. Rättvik, Cafékyrkan Hörnstenen
 10. Leksand, Segerbaneret
 11. Falun, Fristaden
 12. Heby, Centrumkyrkan
 13. Uppsala, Livets ord
 14. Västerås, Vallbykyrkan
 15. Upplands-Bro, Arken
 16. Vallentuna, Norrortskyrkan
 17. Stockholm, Södermalmskyrkan
 18. Kungsör kristna center
 19. Örebro kristet center
 20. Molkom, Eliaförsamlingen
 21. Åmål, Elimförsamlingen
 22. Uddevalla, Fristaden
 23. Lidköping, Liv i Överflöd
 24. Götene, Kristet Center
 25. Flen, Församlingen Sion
 26. Nyköping, Församlingen Nyckeln
 27. Norrköping, Agape
 28. Linköping, Victory Bibelcenter
 29. Ödeshög, Ordet
 30. Landvetter, Carisma Center
 31. Alingsås, Korskyrkan
 32. Borås kristna center
 33. Jönköping, Livets ord
 34. Sävsjö, Guds kraft
 35. Malmö international church