Musikcafé

Musikcafé Juli månad, Söndagar kl.16

  • 2/7 Elisabet Bendayan med team
  • 9/7 Nils-Erik Norell / Gospel,Musik
  • 16/7 Maria Baumgarten / Familjegemenskap
  • 23/7 Urban / Siv Sandsgård
  • 30/7 Europa konferensen Uppsala
  • 6/8 Sören Johansson Gudtjänst BBC kl.11

OBS! Vid bra väder är vi utomhus på musikcafé, vid dåligt väder går vi in.