Edenskolan

Edenskolan är en fristående grundskola med elever från förskoleklass till och med år 9. Detta gör skolan till en komplett verksamhet och ett enkelt val för dig som söker kontinuitet för ditt/dina barn. Ett barn som börjar i förskoleklass kan sedan fortsätta genom hela grundskolan med bibehållna kamrater och kompisar. Lärarna och arbetslagen har möjlighet att arbeta långsiktig och alla överlämnanden sker utan förlust av värdefull information kring elevens styrkor och utvecklingsområden vilket borgar för god kvalité.

Läs mer på edenskolan.se